וידאו - דיו לנצח


דיו לנצחTM - הרצאה והסכמות גדולי הרבנים

אם זה נשמע מקוטע, עצור את ההרצאה לדקה.
זה יתן להרצאה זמן להטען במחשב. אח"כ התחל אותה שוב.רק בדיו לנצח אפשר לכתוב סת"ם מהודרים כשרים לכתחילה לכולי עלמא
שנשארים כשרים בלי פגם לאורך ימים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הרה"ג ר' שמאי קהת הכהן גראס שליט"א, רב דחסידי בעלז,
מגדולי מומחי הסת"ם בדורנו , אמר בראיון המצולם כאן:
"יהודים משלמים הרבה כסף, מחפשים כל כך הרבה הידורים ...
אבל זה היסוד. אם יש את הדיו הזה (אוחז בידו בקבוק של דיו לנצח) 
צריך לכתוב בדיו הזה כדי שהכתב יחזיק מעמד."

הרה"ג שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א, רב חסידי גור אשדוד, אמר בראיון המצולם כאן:
"אני ממליץ לילדים שלי ולחתנים ולנכדים, אלו שיצטרכו תפילין,
אני אמליץ להם שזה דיו מהודר. שיקחו מהדיו הזה."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

שווק דיו לנצח         info@diolanetzach.com

    חן:   053-726-0641    dio-lanetzach-il.blogspot.co.il                                                                
    טל. ארה"ב    Tel. USA     +1-570-906-8486                            
.