הוראות שמוש בדיו לנצח לרפידוגרף

דיו לנצח מס 114 מתאים במיוחד לרפידוגרף. בדיו לנצח אפשר לתייג ולתקן גם אותיות כתובות בדיו עפצים וקנקנתום אם הדיו יבש לגמרי. אין להשאיר את הרפידוגרף פתוח ללא שמוש. לפני סגירת מכסה הרפידוגרף, יש לטפטף כמה טיפות מים (לא אלכוהול) לתוך המכסה כדי למנוע את התייבשות הדיו. שמור את הרפידוגרף עומד זקוף (לא שוכב) עם החוד למטה. אם הרפידוגרף נסתם, אפשר לנקותו על ידי שריית החלקים לכמה שעות באלכוהול בריכוז גבוה. יש להזהר שאלכוהול לא יבוא במגע עם הדיו הנוזלי. ברוב המקרים בהם הדיו לא זרם ברפידוגרף, התברר שהמחט הדקה הייתה עקומה ולא הייתה שום בעיה בדיו.

הרפידוגרף צריך לעמוד זקוף בעת הכתיבה. אם הרפידוגרף נטוי באלכסון, זה יכול לעקם את המחט הדקה בתוך הצינורית ואז הדיו יפסיק לזרום.המחט הדקה חייבת לעלות ולרדת בתוך הצינורית בקלות, בלי לנער את הרפידוגרף. אם המחט לא עולה ויורדת בקלות, אז או שהמחט התעקמה או שהדיו התייבש בתוך הצינורית. אם המחט התעקמה, אי אפשר לישר אותה. צריך לקנות ראש רפידוגרף חדש. אם הדיו התייבש בתוך הצינורית נסה לנער את הרפידוגרף מעלה ומטה כמה פעמים ובדוק אם הדיו זורם. אם הניעור לא עוזר, צריך לפרק את ראש הרפידוגרף, להוציא את הבוכנה עם המחט הדקה מתוך הצינורית, ולהשרות את החלקים באלכוהול לכמה שעות כדי לנקותם מהדיו היבש. האלכוהול חייב להכנס אל תוך הצינורית כדי להמיס דיו שהתייבש בפנים. החזר את המחט הדקה לתוך הצינורית בזהירות רבה שלא לעקם את המחט.

הרפידוגרף המומלץ ביותר הוא איזוגרף של רוטרינג (ROTRING ISOGRAPH) . בסוגים אחרים יש פתחי אוורור בלתי נראים והדיו יכול להתיבש בפתחים האלה. באיזוגרף של רוטרינג אין פתחי אוורור כאלה.

ביום יבש מומלץ להרים את הלחות בחדר ל- 60% . אם הדיו התייבש על חוד הרפידוגרף , אפשר להסירו בקלות עם אלכוהול (רצוי 90%). כל סוגי האלכוהול טובים. דיו לנצח עמיד במים ואינו נמס במים אחרי שהתייבש. בסיום הכתיבה יש לנקות את חוד הרפידוגרף במגבת ניר עם אלכוהול.

עם דיו לנצח קל מאד לתקן שגיאות. המתן שהדיו יתייבש. גרד את הדיו בעדינות עם סכין חד. הדיו מתגרד בקלות. פני הקלף נשארים נקיים וחלקים אחרי הגרוד, כמעט בלי נזק. השמוש בדיו לנצח חוסך זמן רב שמתבזבז על תקונים.

לפני קפול פרשיות של ראש, חובה לתת לדיו להתיבש לפחות 24 שעות. בשעת הדחק (אחרי תקון קטן שאינו כולל כתיבה חדשה) אפשר לתת לדיו להתייבש שעה אחת, ואחר כך לגמור ליבש את הדיו ע"י זרם אויר חם ממיבש שער. אסור להשתמש במיבש שער לפני שהדיו התייבש באויר במשך שעה.

לפני גלגול מזוזה ולפני אריזת כמה מזוזות זו על זו, יש להמתין כמה ימים שהדיו יתיבש היטב, כדי שהדיו בחזית המזוזה לא ידבק לדיו שמאחורי המזוזה.

יבוש מלא והשגת חוזק מלא והדבקה מלאה של הדיו לוקחים 3 שבועות. אסור להשתמש במיבש שער להאיץ את יבוש הדיו על קלף שזה עתה נכתב. הדיו צריך זמן כדי לפתח את חוזק ההדבקה לקלף. אין לערוך ניסויי עמידות בדיו לפני הייבוש המלא.
שווק דיו לנצח         info@diolanetzach.com

    חן:   053-726-0641    dio-lanetzach-il.blogspot.co.il           
 
    טל. ארה"ב    Tel. USA     +1-570-906-8486                            
.