כשרות הסכמות והמלצות
דיו לנצח מיוצר בארה"ב ע"י יהודים יר"ש. כשר למהדרין בהשגחה החרדית של
OKaf Orthodox Kosher.   הרב המכשיר, הרב דוד קרויטוירט, הוא  גם סופר סת"ם ומגיה מוסמך,
והוא גם נאמן כמשגיח עבור סוכנויות ההשגחה של חסידויות סאטמאר ובעלז באמריקה.


דיו לנצח מאושר לכתיבת סת"ם ע"י ועד משמרת סת"ם


אחרי שהרב שמואל הלוי ואזנר, שבט הלוי,
נתן בעצם כתב יד קדשו את הסכמתו לדיו לנצח,
שלחו לנו מוועד משמרת סת"ם את ההודעה הבאה:
"מכתבו של מרן פוה"ד בעל שבט הלוי שליט"א
שכתב בעצם כתב יד קדשו,
פי אלף שוה יותר ממכתבנו."


דיו לנצח קבל הסכמות והמלצות מגדולי הרבנים


בשנת תשס"ט, קבל הרב שמואל הלוי ואזנר, שבט הלוי, פרטים מדוייקים על מרכיבי הדיו ודרך יצורו מנכדו, הרב אברהם צבי ואזנר שליט"א, שראה בעיניו את המרכיבים ואת יצור הדיו. ואז אמר שבט הלוי על דיו לנצח: "זה דבר חשוב מאד".

בשנת תשע"ב, הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א כתב בכתב ידו, בתחתית המכתב של הרב אברהם צבי ואזנר שליט"א: "נמצא דדיו הנ"ל הוא כשר בלי פקפוק."

שבט הלוי שמע טענות של מערערים נגד הדיו ובתגובה למערערים כתב שבט הלוי על דיו לנצח, בתחתית המכתב של נכדו:
"דיו זו נעשתה לפי המסורה ועפ"י הפוסקים רק נתחזקה עמידתה ... ואע"פ שיש מעוררים דלכתחילה יש בזה איזה שינוי מהמקובל בטוח אני שדיו זה יפה ומהודר - והכותבים בה עושים כהלכה". הרב אלישיב נתן את ברכתו והסכמתו לדיו לנצח.
ביום י"ט חשון תשע"ב אמר הרב פרידלנדר שליט"א
(רב קרית שומרי החומות  רמת שלמה  ומו"צ עדה החרדית)
שר' אריה אלישיב סיפר לזקנו הרב אלישיב אודות דיו לנצח,
ושיש עליו הסכמה מהרב וואזנר ומרבני משמרת סת"ם ועוד רבנים,
ומבקשים את ברכת הרב, והשיב הרב אלישיב לנכדו הנ"ל: 
"אם הכל בסדר גם אני מצרף את ברכתי".תמונה זו צולמה בבקר יום ט' שבט תשע"ב, בעת שהוצגו בפני הרב אלישיב פרטים על דיו לנצח,
בנוכחות (מימין לשמאל): ר' יעקב שפירא, ר' משה פריד, ר' חיים הירשמן, ר' ישראל אלישיב.
הרב קיבל הסבר על מרכיבי דיו לנצח שאינו נסדק ואינו נפסל בקפולים וקמטים, ועל ההבדל בין דיו לנצח שמבוסס על עשן טבעי לדיו שמבוסס על קנקנתום סינטטי וצבע שחור סינטטי.
הרב אישר שזה כשר ומהודר לכתוב בדיו לנצח, וסיים בברכת "ברכה והצלחה בכל הענינים".
הרב מרדכי פרידלנדר שליט"א בדק את כל פרטי הפגישה עם הרב אלישיב ואישר את פרסום הסכמת הרב.

הראשון-לציון הרב מרדכי אליהו היה הראשון שנתן את תמיכתו וברכתו לדיו לנצח.
בתמונה רואים את הרב אוחז בידו בקבוק של דיו לנצח ובוחן את הקלף הראשון שנכתב בדיו לנצח
בסיון תשס"ו, בעת שהדיו היה בשלבי ניסוי, עוד לפני שהדיו הוצע למכירה. 
קלף זה קומט, הושרה במים, ויובש, והרב התפעל מאד מזה שהכתב לא ניזוק.
הרב הסכים למרכיבים מהם דיו לנצח מיוצר, רק הציע להוסיף גם עשן שמן זית, וכן עשינו.


היתרונות של דיו לנצח הוצגו בפני הרב חיים קנייבסקי שליט"א
והוא נתן לדיו ולכל המשתמשים בו ברכת ברכה והצלחה.


מאוחר יותר נשאל הרב קנייבסקי שליט"א (פעמיים) מה קודם - יופי או בטיחות,
כתב יפה בדיו שקורים בו פסולים, או כתב פחות יפה שנשאר כשר בדיו שאין בו פסולים?
שתי התשובות שהתקבלו:


בתשובות אלה אישר הרב קנייבסקי שליט"א את העדיפות של דיו שאין בו פסולים
על סוגי דיו אחרים שיש בהם פסולים, אפילו על חשבון ירידה ביופי הכתב.

הרב שמאי קהת הכהן גראס שליט"א, הפוסק הראשי של חסידות בעלז, אמר בראיון מצולם על דיו לנצח:
"יהודים משלמים הרבה כסף, מחפשים כל כך הרבה הידורים ...
אבל זה היסוד.  אם יש את הדיו הזה (אוחז בידו בקבוק של דיו לנצח) 
צריך לכתוב בדיו הזה כדי שהכתב יחזיק מעמד."
הרב שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א, רב חסידי גור אשדוד, אמר בראיון מצולם על דיו לנצח:
"אני ממליץ לילדים שלי ולחתנים ולנכדים, אלו שיצטרכו תפילין,
אני אמליץ להם שזה דיו מהודר. שיקחו מהדיו הזה."מכתב המלצה מהרב שמאי קהת הכהן גראס שליט"א,
הרב חיים דוד שובקס שליט"א,
והרב מאיר זילברשטין שליט"א.
"...דיו זה הידור גדול ביותר וכבר אמרו חז"ל זה קלי ואנווהו - התנאה לפניו בדיו נאה.
ועל כן באנו בקריאה של חיבה לאחב"י להדר ולקנות סת"ם הכתובים בדיו לנצח
וכן לסופרים שיהדרו ויכתבו בדיו הנ"ל."

הנה הביאו לפני את הדוגמא מדיו לנצח המיוצר ע"י הר"ר צבי שקדי הי"ו העשוי מעשן ודברים המותרים בפיך בלבד ללא עפצים וקנקנתום. והמעלה שלו שנדבק היטב לקלף ולא ניזוק במים לכן מחזיק הרבה זמן ולא מתקלקל ע"י קיפולים. ואחרי התבונני בחומר וכן ראיתי את האישור של ועד משמרת סת"ם בניו יורק ארה"ב בראשות הרה"ג אברהם הערש ואזנר שליט"א, נראה לפי נתונים אלו שהדיו מהודר מאד.  ובודאי הידור גדול יש בו לכתוב בו סת"ם.

                            וע"ז בעה"ח
                            שמואל דוד הכהן גרוס
                            מאיר זילברשטיין

גדול הסופרים בארץ ישראל, הרב מנחם דוידוביץ' מתאמן בכתיבה בדיו לנצח
לכתיבת פרשיות התפילין הראשונות שהוזמנו אצלו בדיו לנצח
"כבר שישים שנה אני כותב בדיו ולא ראיתי כזה דיו נפלא."